בניית ממ"ד ללא היתר תוך שבועיים

בעלי צמודי קרקע שאינם מצוידים בממ"ד, לא יזדקקו עוד לאישורים מהעיריות ומהוועדות המקומיות, אלא יוכלו
לפנות לפיקוד העורף עם התוכנית, והוא יאשר אותה בתוך שבועיים

רמת המיגון הלא מספקת, מביאה את מינהל התכנון לגבש תוכניות, שיאפשרו לבעלי דירות להוסיף ממ"דים באופן מזורז. היום (ג'), אמורה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ערכאת התכנון העליונה של ישראל, לדון בשתי  הצעות להקמת ממ"דים בהליכים מהירים: הראשונה מדברת על הקמת ממ"ד בדרך של קבלת היתר בנייה, והיא מיועדת בעיקר לבעלי דירות בבנייה רוויה; ואילו השנייה מייתרת לגמרי את הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה והעיריות, והיא אמורה לאפשר לבעלי צמודי קרקע להקים ממ"ד באמצעות אישורים מהירים מפיקוד העורף.

Share your thoughts